نع.

به خواهر کوچک التماس می‌کنم که وقتی باهم بیرون می‌رویم، حلقه به‌لب یا ابروهاش نیندازد. با اخم قبول می‌کند. به سایه‌ی سیاه و آرایش تند و انگشترهای بزرگش عادت دارم و توقع دارم مردم هم عادت کرده باشند. سرش را که روی پای من می‌گذارد،‌ موچین را برمی‌دارم. می‌خواهد فرار کند،‌نمی‌گذارم. با خنده وانمود می‌کنم می‌خواهم آن دو پاچه‌ی بزش را تمیز کنم. جیغ می‌کشد. به زور خودش را از من جدا می‌کند و می‌رود. می‌گوید که می‌خواهد ابروهایش پهن باشد. دورشان را هم با مداد سیاه می‌کند. پهنای ابرو چهار سانت. یادم می‌افتد که ١۴ ساله بود و ابروهاش را برداشته بود. نخ. طبق‌معمول من مسوول تربیت اولادان خانواده بودم. خودم بچه نبودم؟ یادم نمی‌آید. از ازل بزرگ بوده‌ام انگار. رفتیم بیرون. بستنی خوردیم. شام خوردیم. سه‌ساعت راه رفتیم و حرف زدیم. به من می‌گفت چه فرقی می‌کند حالا ابروهایش را بردارد یا چهارسال بعد؟ گیر می‌کردم. چه می‌دانستم چه فرقی دارد. ولم کن بابا. یکی باید خودم را نوازش می‌کرد.

بازویم را توی آینه ناز می‌کنم. به خواهر کوچک می‌گویم دلم می‌خواهد روی بازویم را تتو کنم. با هم مشورت می‌کنیم که چه باشد. قلب تیرخورده؟ چاقوی خونین؟ زن با سه‌عدد مژه و یک عدد خال‌لب و عشوه؟ می‌خندیم. بعد ازم می‌پرسد:"این‌که تو بازویت را تتو کنی، چه فرقی دارد با این‌که من روی لبم حلقه بیندازم؟" می‌زنم توی سرش و می‌گویم که چه‌می‌دانم چه فرقی دارد. لابد فرقش این است که  آن آقای دندان‌طلایی که در خیابان سرتاپای زنان را باولع نگاه می‌کند،‌ تتوی روی بازوی من را نمی‌بیند و فکر نمی‌کند دارم بهش علامت می‌دهم که بیاید مرا ماچ کند. ولی رینگ لب او را می‌بیند. بعد فکر می‌کند. بعد می‌دانی که. خیلی از مردان ما مرد عملند. هستند دیگر. تعارف نکن. به من چه اصلن.

چه می‌دانم. دارم از مادران‌مان کپی می‌کنم. از گوشه می‌روم که کسی به من کار نداشته باشد. حرف نمی‌زنم تا کسی یقه‌ام را نگیرد. من اصلن نیستم. ولم کنید. حوصله ندارم مردم را تربیت کنم. حوصله ندارم چیزی را بسازم. همین‌جوری خوشم دیگر. همین‌جوری صبر کنم، یک مدت دیگر تمام می‌شوم و قرار هم نیست کاری کنم. می روم برای خودم توی قبر دراز می‌کشم،‌ خوب و خوش. بز راضی. دزد راضی.

 

 

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
ندا

...من این جا رو خوندمو خوندمو خوندم ولی الان با این پستت بود که عاشقت شدم به خدا

mahshid

azizam

زیبا

خدا نکنه عزیزم که بری تو قبر ...اون که حقه اما 100 سال دیگه من میخوام تا 100 ساله دیگه هر روز بیام و نوشته هات و بخونم..."من اصن نیستم" زیبا بود