-

آقای معظمی آمد و برایم چای گذاشت و بعد رفت سطل‌آشغال را با دست غیرمسلح خالی کرد. در این گونه موارد خانم‌حسینی داد می‌زند و بهشان اخطار می‌دهد. خانم‌حسینی خیلی اصرار دارد که آبدارچی‌ها و تحصیل‌دارها احترامش را حفظ کنند. مثلن دیروز با یک سری حرکات مشکوک مرا صدا زد و پچ‌پچ کنان گفت که با آبدارچی‌ها دعوا کرده است. گفت بهشان گفته که اگر خواستند خودشان روزنامه‌ها را بخوانند، هیچ اشکالی ندارد چون به‌هرحال هرچه باشد از روزنامه‌ها که کم نمی شود، ولی روزنامه‌ها را باید سروقت بیاورند این‌جا. این‌جایی که داشت با انگشت نشان می‌داد روی میزش بود. گفت من هم دقت کنم و اگر روزنامه را دیر آورند تذکر بدهم که وحدت‌رویه داشته باشیم. فکر کردم این کردم به این وحدت رویه‌ات، به این دقت‌ات. سر تکان دادم و نگفتم چه فکری می‌کنم، درعوض بهش گفتم ای بابا، برای این مسایل پیش پا افتاده اعصاب خودش را خراب نکند. البته اعصاب خانم‌حسینی مطلقن به لنگه‌دمپایی من نیست و خودش هم به هکذا. من عجیب انسان ریاکاری هستم و سر کار که هستم، استعدادهای عجیب‌تری در ریاکاری بروز می‌دهم که خودم هم حیرت‌زده می‌شوم.

دیروز داشتم می‌رفتم زیر دویست‌وششی که راننده‌اش متفکرمتفکر داشت به افق نگاه می‌کرد. افتادم توی رودربایستی و نرفتم. بعد خانم سرش را از پنجره بیرون آورد و به من فحش داد، چون حواسش نبود که من روبروی ماشینش هستم و نزدیک بود به خاطر حواس‌پرتی‌اش من را زیر بگیرد. البته مشخص بود که صلاح مرا نمی‌خواست، لاکن ممکن بود وقت و پولش هدر برود. همان‌طور که داشت به من فحش می‌داد، ایستادم و کمی نگاهش کردم و چون به ذهنم نرسید که دقیقن باید چه کاری انجام بدهم، چونان گوسپند موقر فحش‌خورده‌ای به سمت اتوبوسی که می‌خواستم تویش بنشینم روان شدم. بی‌حسی عمومی. توی اتوبوس مقنعه‌ام را درآوردم، روسری‌ام را- روسری دست‌دوز مامان‌بزرگ که حداقل 40-50 سال سن دارد- تا زدم که سرم کنم. هی تای روسری درست نمی‌شد و من در حینی که داشتم با آن ور می‌رفتم، احساس خنک خوبی داشتم. چه‌ام شده بود؟ متوجه شدم که هیچ پارچه‌ای روی سرم  نیست و زبانم لال، مردی اگر ببیند متحرک می‌شود. نفر آخر اتوبوس خالی بودم و کسی مرا نمی‌دید و پرده‌ها هم کشیده بودند و ... یک لحظه می‌شد تصور کنم که در خارج هستم. یک خارج بدآب و هوا البته. روسری را سرم کردم. به وطن برگشتم. داغ بود، کثیف بود، امید نداشت، همانی بود که بود و من باور نمی‌کردم. رفتم به صحبت‌های یکی از دوستان توجه کردم که سعی داشت دلیل بیاورد یکی از نویسنده‌ها خودش را می‌گیرد. گفته بودم ریاکار هستم نه؟ ریاکار بودم و نگفتم خوب، این‌ها که دلیل نشدند و اصلن چرا ما انتظار داریم یک نفر که می‌نویسد، روابط‌عمومی‌اش هم در حد مجری‌های شبکه‌ی سه‌ی سیما باشد و هروقت ما را می‌بیند بگوید که صبح قشنگ بهاری‌مان به خیر؟ داستان نوشته بودم، بعد از هزارسال، با خجالت خواندم. البته به جایش روی کاغذ ایده بودم بهتر بود. داشتم به فکر می‌افتادم که من این‌کاره هم نیستم و بهتر است مثل نقاشی رهایش کنم، که به خودم گفتم لطفن شما نظر ندهید. دلم می‌خواهد دوباره می‌توانستم نقاشی بکشم، اما واقعیت چیز دیگری است که زیاد به آن‌چه که دلم می‌خواهد ربطی ندارد و دارد به هر حال با غلتک از روی ما می‌گذرد.

ممکن است راهش را عوض کند؟ شک دارم. می‌ترسم. شک دارم.

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید

داستانت رو نوشتی عزیزم!

saieh

aziz ,,,,,besiar ziba sade va ravan minevis ,,modtahast ke mikhanam va lezat mibram ,