وحشت خاک

زیر آوار، توی خاک، برای تو فریاد می‌زنم. می‌دانی؟ برخی کلمات خاصیت اصلی‌شان لغزنده‌بودن شان است. کوچک‌اند، سبک‌اند، شادند، از لابلای خاک‌های متراکم مثل ا.سپرم شنا می‌کنند تا به گوش تو برسند. گوش چسبانده‌ای به خاک و به بغل‌دستی‌هات می‌گویی:" هیس... از زیر زمین صدای زمزمه می‌آید! به خدا!"

    بعضی کلمات، سنگین‌ترها،‌ سخت‌ترها، خاردارها، دندانه‌دارها، صیقل‌نخورده‌ها، فلزی‌ها، آن‌هایی که بیش‌تر روی‌شان گریه کرده‌ام و خیسند،‌ توی خاک گیر می‌کنند. می‌دانی؟ به گوش تو نمی‌رسند. خاصیت فریاد من نیست، خاصیت آن کلمه است، یا شاید هم خاصیت خاک است. هر چه بیشتر فریاد بکشم، کلمه‌های بیشتری گیرمی‌کنند. این‌همه سال زیر خاک فریادکشیدن‌ها باعث شده تو فکر کنی کسی زیر خاک دارد زمزمه می‌کند،‌و من بمانم با این همه کلمه‌های نخراشیده و سخت، دور و برم،‌توی دهانم، که زخمی‌ام کرده‌اند.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید