مسخ

بعد یک لحظه دستم از رنده کردن پیاز باز ماند. قبل از آن که در آب دماغم غرق شوم یادم آمد که شربت سینه ی بچه دومی ام را نداده ام. فین فین کنان صدا زدم:"مرد، اگر بی کاری شربت سینه ی دومی را بده." مرد جواب داد:"الان." و خندید:"چوب پنبه در دماغت گیر کرده است؟" نخندیدم. با اخم نمی شود خندید. فکر کردم سریال تلویزیون یک ساعت دیگر شروع می شود، یادم نرود یک وقت؟ اگر به مرد می گفتم یادم بیاورد، چپ چپ نگاهم می کرد. دلم به چی خوش باشد؟ سریالم را هم باید یواشکی ببینم.

صبح دوست دبیرستانم تلفن زده بود. ازم پرسیده بود که هنوز شعر می گویم؟ خندیده بودم. وقت دارم؟ با دوتا بچه ی زرزرو که هی باید ان و شاش شان را جمع کنم؟ دوستم با بغض پرسیده بود یعنی وقت ندارم خودم باشم؟ وباحیرت هی پشت سر هم پرسیده بود:"یعنی چه؟ یعنی چه؟"

حوصله ام را سر برد. بهش گفتم یعنی این که من نمی گذارم آب توی دل شوهر و بچه هایم جا به جا شود. یعنی این که شاید او دلش بخواهد هی از وقت زندگیش بزند و شعر بنویسد ولی من این کاره نیستم. حتا با وجودی که شوهرم هم بارها به من گفته است که اصلن از این که من دیگر شعر نمی گویم راضی نیست. والا. مردها یک چیزی می گویند و یک چیز دیگر دلشان می خواهد.

گوشی را که گذاشتم دستم به کمرم بود.

دلشان خوش است مَردُم به خدا.

پیاز رنده کرده را توی روغن ریختم. مرد وارد آشپزخانه شد. همان طور که تند تند پیاز را هم می زدم، از پشت سر بغلم کرد. نفسش کنار گردنم بود. زمزمه کرد:"بچه ها خوابیده اند." لب هایش به گوشم می خوردند و نمی خوردند. پیازها روی روغن بودند. دست های مرد روی تن من. بچه ها خرخرکنان توی تخت شان. پرده های خانه در باد. من پشت اجاق گاز. شعرهایم در دفترهای کاهی دور. مغزم در زنبیل. بوی گریه ی مصنوعی پیازی در دماغم. گریه ام نمی آمد. مرد با التهاب کنار گوشم تکرار کرد:"می دانی؟ می دانی؟ بچه ها خوابیده اند."و مرا به خود فشرد. مثل همیشه با اخم گفتم:"خوب که چی؟" و دست های مرد سست شدند. گفتم:" اَه! اَه!" و دستش را گرفتم و گاز را خاموش کردم.

سقف آشپزخانه احتیاج دارد رنگ تازه بخورد.

/ 3 نظر / 2 بازدید
اسپریچو

این صحنه برای من خیلی تکرار شده، و من از این لحظه متنفرم، از لحظه ای که من فکرم یا جسمم جایی درگیر است و شوهرم تازه یاد من می افتد، یاد اینکه بچه خوابیده ها، فردا تعطیله ها، خیلی وقته که ... ها، متنفرم از وقتهایی که مردها دوست دارند زنشون رو از پشت ببینند!

مازیار

راستش من با خوندن وبلاگت دیدم که چقدر شبیه من فکر میکنی منتها من همه چیو واسه کار باید بذارم کنار شما به خاطر 2 تا بچه که من البته یکیشو دارم.نصفه شب خوندن کتاب با چشمهایی که دیگر باز نمی مونند و زور زدن که یک صفحه دیگر و فکر صبح که باید پاشی و مثلا بری دارایی یا راه بیافتی بری کرج و هزار جای بی صاحاب دیگه خوبه حداقل یه وبلاگ هست که توش بنویسیم.

Montra

[دست]