حقارت بزرگ

خوب لی لی... بارک الله. آفرین که فکر کردی که راه حلت کم ترین هزینه را دارد. آفرین که فکر کردی که داری انسانی عمل می کنی. آفرین که خواستی آدم باشی. آفرین که خواستی تحمل کنی. آفرین که به خودت گفتی که من شخصیتم را تا حدی که می توانم نمی فروشم، هرچند که نفروختنش چقدر مشکل است. آفرین که فکر کردی که باید رنج بکشی، که باید خار روی پیشانیت باشد و زندگیت روی دوشت باشد، به چه درشتی، یه چه سنگینی. که باید روی پاهای لرزان خودت باشی...

آفرین به تو. آفرین به توی لعنتی حقیر.

خوب که چی؟ خوب که چی احمق جان؟ برای این همه آدمی که اطزافت می بینی، تو به جز یک دلقک درجه دهمی که ادای مسیح را در می آورد-به شکلی که حتا خنده دار هم نیست- چه هستی؟

/ 2 نظر / 2 بازدید
عقب افتاده

خوشحالم که از آدمهای اطرافت نیستم . خوشحالم که حرفهای این پست را نمی پذیرم . همیشه روی لی لی که کلیک میکنم , منتظرم همینها را پرتاب کنی به طرف آدم . اما یه چیزی هست که لااقل من رو به فردای لی لی امیدوار نگه می داره . هنوز پیدایش نکردم .

مریم

آمده بودم بگویم... دیدم عقب افتاده گفته همشو... من هم به فردای لی لی امیدوارم[لبخند]