صبر

دراز کشیده ام توی تختم و به آسمان نگاه می کنم. هی ستاره هایی که ندارد. پشت بام این همسایه. پشت بام آن همسایه. صدای نفس کشیدن آرام همسرم. من بیدار. تو گوشه ی اتاق روی زمین نشسته، زانوهات توی بغلت، شقیقه ات روی زانوهات، هی مرا نگاه می کنی. به چشمانم. به روحم که یک گوشه مچاله است. به غریزه ای که انگار دیگر ندارم. قرص ها درجه ام را کم می کنند، می کُشند. روی سرم یک دم کنی می گذارند. قرار است آرام آرام برای خودم جوش سوزنی بزنم و جا بیفتم. بچه ها بروید پی کارتان، مامان می خواهد دم بکشد، بزرگ شود، جا بیفتد، آدم شود، بخوابد. مامان را کم کرده اند. خی خی خی...! حس می کنم برای این دنیا بیشتر از حد تند و تلخم. تو نشسته ای. نفس می کشی. با آن چشمان روشن و بزرگ به چشمان کوچک و سیاه من نگاه می کنی. اوف... خسته نمی شوی؟ چه کارت کنم؟ ولم کن. اه.

توی شهروند یک لحظه گمت کردم. جا مانده بودی. روبروی قفسه ی شامپوهای جانسون. همسرم گفته بود:"اوووه... چقدر رنگ! چرا شامپو بچه ها این همه رنگارنگ شده اند؟" وقتی پیدات کردم، یکی از شامپوهای بچه را برداشته بودی، سعی می کردی زبان عجیب و غریب رویش را بخوانی. ازت پرسیدم که لی لی... چه کار می کنی؟ گیج بودی. می خواستی ببینی برای موی بچه کدام شان بهتر است. موی بچه؟ کدام بچه لی لی؟ به پودر بچه ها خیره شدی. لعنت بر محصولات جانسون. کمی بیشتر مقاومت کن، یادت می رود. خوب می شوی. عاشقی از سرت می افتد. معلق نگاهم کردی. دستت را کشیدم. غر زدم. لی لی؟ کی من و تو قرار است با هم راه برویم؟ چرا هربار یکی دارد آن یکی را می کشد؟ کافی نیست؟

لااقل پلک بزن لی لی. خسته نشدی از این نگاه ممتد بی خواب سرد؟

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
نازی

خیلی دلم گرفت لی لی

زیبا

مثل همیشه زیبا ...تلخ...گریه کردم من که حالم بده هی میخوابم هی میخوابم...دیشب برات دعا کردم .کار دیگه ای از دستم بر نمیاد:(

فریدا

علی هم داره میاد کلاس سناپور ... تازه گذاشته که همه سرازیر شدن ؟ زود باش ... زودباش اولین کتاب رو بده بیرون حالش رو ببریم ... بدو دختر