نقطه ی بی تعلق

پنجره ی ون را باز کردم. ون شلوغ بود. روز بی اعصابی ام بود. گفتم چه کنم چه نکنم. برای دل خودم آواز خواندم. باد کلمات آوازم را توی ون پخش می کرد. کلمات رفتند و گیر کردند به پک و پوز و دماغ مسافران ون. مسافران با بی حوصلگی نچ کردند. توی دلم گفتم:"چه کارتان کنم؟ این همه کلمات فحش های تان، غرهای تان، چیز و شعرهای تان سیخ سیخ آمده رفته توی چشمم، توی حلقم، گیر کرده به ابروم، من هیچ وقت حرفی زدم؟" و باز هم آواز خواندم. پیاده که شدیم، همه دم در ون جمع شدیم که کرایه هامان را حساب کنیم. یک خانم با چشمانی بزرگ به طرفم آمد. نوک انگشتش را تا روبروی چشمم بالا آورد، نقطه ای سیاه رویش بود. با هیجان به من گفت:" خانم این نقطه ی ق آواز شماست؟ رفته بود توی چشمم." نقطه را نگاه کردم. سرم را تکان دادم:" نه خانم. من آوازم ق با نقطه های مردد و آویزان نداشت." خانم با چشمان بزرگ تعجب کرد، چشمانش بزرگ تر شدند:"هان؟ ق نداشت؟ عشق... از عشق نمی خواندید؟ مگر می شود؟"

قیافه ی مغروری به خودم گرفتم:" خانم جان البته که از عشق می خواندم. ولی من نقطه های عشقم را محکم بهش دوخته ام. برای محکم کاری، می دانید؟ می خواهید ببینید؟"

راننده با دهان گشاد گفت:"خانم بیا بقیه ی پولت را بگیر. بی ناموسی هایت را هم این جا بیرون نریز. می خواهی خودنمایی کنی برو آن طرف."

من و خانم با چشمان بزرگ به هم نگاه کردیم. و هیچی نگفتیم. و بقیه ی پول مان را گرفتیم. و رفتیم.

 

/ 10 نظر / 2 بازدید
زیبا

عشقت همیشه محکم و پابرجا

محمد

http://www.ghatreh.com/news/5899239.html

پریسا

"من نقطه های عشقم را محکم بهش دوخته ام." جمله ی قشنگی بود.

زن قجری

بیا فرار کنیم همه با هم از این شهر دیوانه که نه سنتی ست نه مدرن. بیا همه با هم این آواز تو را که توش عشق داشت بخوانیم: یکی با صدای زنانه-کودکانه مثل تو و یکی با صدای قلچماق مثل راننده تاکسی :دی.

ترانه

[ماچ]

مریخی

منم از این جمله خیلی‌ خوشم اومد "من نقطه های عشقم را محکم بهش دوخته ام." :) امیدوارم همیشه شاد باشی‌ و آواز بخونی

ک.

بلاگت رو دوست دارم لی لی ... نوشتنت رو و نگاهت رو ... خیلی موقع ها حس میکنم که حرفهای من رو انگار می نویسی ... ولی قشنگ ... برات روزهایی آرزو می کنم همونطوری که دوست داری ...

سال و مه

درود بر تو لی لی! درود! درود بر این خیال تصویری و تصویر خیال انگیز! درود!

الهام

شد هزارتا یا نه؟

فریدا

نمیری دختر ... با این نوشته هات ... دیوانه م کردی ...