غول های بی افسانه

نوزاد تازه یاد گرفته است دستش را به لبه ی میز بگیرد و برخیزد و تازه یاد گرفته است وقتی حوصله اش از ایستادن سر رفت، خودش را طوری با کـ.ون روی زمین بیندازد که دردش نگیرد. وقتی بلاخره می ایستد همه مان را باذوق نگاه می کند. در آن شلوغی مهمانی ما غول بیابانی ها کسی حواسش نیست که نوزاد چه شاخ دیوی شکسته است. یکی یکی نگاه مان می کند. همه ی غول ها دارند بلند بلند حرف می زنند و بلند بلند می خندند. نگاهش به من می خورد. لبخند می زنم و ابروهام را می دهم بالا:"باریک الله دختر خوب!" مثل یک پری کوچک ذوق می کند. مشتش را به دماغش می مالد و با عشوه نگاهم می کند. دور و برم را نگاه می کنم. کسی حواسش به من و او نیست. دوباره برایش سر تکان می دهم. دوباره کج نگاهم می کند و مژه می زند و می خندد. عشوه اش زیباست.

فکر می کنم چه شکوهی در وجود آدم هاست که از همان ابتدا خودش را نشان می دهد.

غول ها از پشت، سر به سرش می گذارند. لباسش را می کشند. بچه روی کـ.ونش به زمین می خورد. همه بهش می خندند. ناراحت می شود. پروژه اش نیمه تمام مانده. دستش را به لبه ی میز می گیرد که بلند شود. وسط راه دوباره غول ها اذیتش می کنند و لباسش را می کشند که نتواند بلند شود. همه می خندند:"دختر زشت! دماغ گنده!" بچه تلاش می کند و با قدرت می ایستد. غول ها محکم تر می کشندش. دوباره می افتد. نصف غول ها با صدای زیر می گویند:"آخی... اذیتش نکنید بچه را..." و نصف غول ها با صدای بم می خندند. دخترک دارد گریه اش می گیرد، ولی نمی خواهد گریه کند.

در آن هاگیرواگیر یک نفر با خنده و فریاد مچ مرا می گیرد:"چیست لی لی؟ چرا قیافه ات آن طوری است؟"

دستپاچه نگاهم را از دختر کوچولوی نیمه گریان می گیرم و فوری ابروهایم را بالا می دهم و لبخند می زنم. غول ها دارند نگاهم می کنند. بلند می شوم و با خنده بچه را از پیش آن هایی که اذیتش می کردند جا به جا می کنم. دلداری اش می دهم. می گذارمش آن طرف میز که هرچه دلش بخواهد قدرت خودش را به رخ ما غول های بی شاخ و دم  بکشد.

باید بروم یک جایی بغضم را خالی کنم. ببخشید، توالت کدام طرف است؟

/ 3 نظر / 2 بازدید
عليرضا

تعبير غول براي ما آدم بزرگها خيلي زيبا بود. زيبا مي نويسيد

Montra

آره، ما آدم ها از همون بچگی با بیرحمی و سخت گیری زمونه آشنا می شیم، ولی نمی دونم چرا مقاوم نمی شیم و تو بزرگی بازم وسط پروژه های نیمه تموم مون اشک می ریزیم... یادمون می ره نباید کم بیاریم که اگه الان این جاییم به خاطر کم نیاوردن بچگی مونه...