فقط غرغر

تا ساعت هشت شب جلسه. کارها بسیار به هم گره خورده اند. حالا که همه چیز خراب شده، مدیر به من می گوید که از این به بعد من نظم بدهم. می گوید یادش می ماند که من چقدر اخطار داده بودم و او آسان گرفته بود. فکر می کنم بله. حالا که کارها خراب شدند، مهم شده ام. من یک ابزار گوگولی مگولی هستم. لبخند می زنم و سر تکان می دهم و نشان می دهم که باور کرده ام که اهمیت دارم.

پایین، برادر مرد توی دفتر نشسته است. کلید خانه را ندارد. راهی می شویم. مرد به برادرش می گوید جلو بنشیند. برادر مرد می گوید راحت است. عقب می نشیند. من هم بهش می گویم برود جلو بنشیند. تشکر می کند و می گوید همین جا خوب است. قبلن هر وقتی که برادر مرد همراه ما بود، جلو می نشست. خودم مثل بچه ی آدم می رفتم عقب می نشستم و پیشانی ام را به شیشه تکیه می دادم. بعد یک روز که هنوز قرص مصرف نمی کردم که دختر خوبی باشم، شورش کردم. رفتم جلوی ماشین نشستم و سی دی دلخواهم را گذاشتم. با همان اخم معروف خودم. مرد و برادرش ناراحت شدند. من هم ناراحت بودم چون مجبور شده بودم به دیگران بفهمانم که من هم گاهی آدمم و شاید بد نباشد از من هم سوال شود. حداقل در این موارد بی اهمیت.

کامپیوتر را که روشن کردم، صفحه ی هیستوری اینترنتم باز بود. من حتا نمی دانستم که هیستوری این اینترنت اکسپلورر جدید از کجا باز می شود. به مرد گفتم که آیا او هیستوری من را چک کرده است؟ دارد دوباره مرا کنترل می کند؟ گفت نه. خیلی عادی و خونسرد. حلقم درد می کرد. بابا ناگهان می رفت سر کیفم. کیفم را می گشت. آن قدر بچه ی احمق و ساده لوحی بودم که همیشه بهانه ای برای بابا توی کیفم باشد. یک نمره ی هفده مچاله شده. عکس مدونا. شعر عاشقانه ای که هم کلاسی ام سر کلاس علوم برایم نوشته بود و زیرش یک قلب تیرخورده کشیده بود. تنبیه می شدم. کتک. هنوز هم وقتی کسی توی کیفم را نگاه می کند یا هرجوری بخواهد مچم را بگیرد، قلبم تند می زند. بعد اگر ازم هر سوالی کند، جوری جواب می دهم انگار او حق دارد و من متهم هستم.

مرد می گوید هیچ چیز غیر مشترکی وجود ندارد. از همه جای زندگی هم باید خبر داشته باشیم. راستش من خیلی خیلی خسته ام. اصلن اصلن اصلن دوست ندارم خبر داشته باشم که مادر در گوش پسرش چه می گوید یا قرار است اصولن توی زندگی شان چه استراتژیی داشته باشند. با تمام وجودم به من چه. مرد می پرسد مادرم چه گفت؟ من مثل بلبل جواب می دهم. می گویم بابا به مامان خیانت کرده بود. بعد او در اولین دعوا به من می گوید که من از همان خانواده ای هستم که... بابای من همان آدمی است که... و من نگاهش می کنم و قلبم می ایستد. سال هاست.

همان داستان تکراری. من یک ابله هستم که دوسوم زندگی ام را دارم برای خنثا کردن خاطرات یک سوم آن مبارزه می کنم. اصلن برای چه زنده ایم؟ ارزشش را دارد؟ کسی می داند؟

مرد با مادرش حرف می زند. بعد می گوید:"گوشی..." و در حالی که در جواب توصیه های مادرش چشم چشم می گوید، گوشی را می دهد به من. من از حرف زدن تلفنی متنفرم. حتا با مادر خودم.گوشی را می گیرم. احوال شما؟ من به دنیا آمده ام که احترام بگذارم. که رسوم را اجرا کنم. لبخند می زنم. از لبخند خودم متنفرم. شما چطور؟

برف می آمد. مرد و برادرش خوشحال بودند. مردم خوشحال بودند. هر هر هر. به هم برف پرت می کردند. من خسته بودم. به کف خیابان همت نگاه می کردم. سردم بود. عصبانی بودم. برادر مرد گفت که شیشه را بدهم پایین و بیرون را نگاه کنم که چه زیباست. گفتم اوهوم. زیباست. مرد هی نگاهم می کرد. می خواست من هم خوشحال باشم. چرا نمی شد لبخند بزنم؟ کنار پارک ایستادیم. مرد با ذوق پیاده شد. من با دست و پای یخ زده توی ماشین ماندم. مرد دور ماشین راه می رفت. مردم خوشحال بودند. من چرا خوب نمی شدم؟ پیاده شدم که پیش مرد باشم. برادر مرد دوربین آورد ازمان عکس بگیرد. چرا من جزو دکور حساب می شوم؟ چرا کسی حتا از من نمی پرسد آیا می خواهم عکس بگیرم یا نه؟ اخم داشتم. ولم کنید بابا. عکس توی سرم بخورد. اه. یک عکس گرفت. در گوش مرد گفتم من اعصاب عکس را ندارم نصف شبی، با این قیافه ی عصبانی و خسته. البته جمله ی دوم را نگفتم. مرد عصبانی شد. گفت چرا این طوری می کنم؟ چرا نمی گذارم خوش بگذرد؟ و من فکر کردم که چرا؟ چرا این همه جفتک می اندازم؟ یک بار که روبروی مادرشوهرم سر هم داد زدیم، مادرشوهرم مرا کنار کشید و به من گفت خیلی ها آرزوی شوهر مرا دارند. قدر شوهرم را بدانم و ناشکری نکنم. از مرد پرسیدم که آیا به او هم گفته است که خیلی ها آرزوی من را دارند و او قدر مرا بداند و ناشکری نکند؟ البته که نگفته بود. آن وقت ها هنوز به سرم نزده بود. قلبم خوش خوش بود. مرد دیروز برای همکارم گفت که دیروز و پریروز و پس پریروز و ... او آشپزی کرده است. خواستم بگویم که این طور نیست. فکر کردم. راست می گفت. من یادم نبود. چه خوب یادش مانده بود. در ادامه ی حرفش افزودم که من حتا یک قاشق هم نمی شورم و همه را می ریزم توی ماشین. خواستم بگویم که خانه مان هم کمد آقای ووپی است که مرد مهلت نداد. به همکارهای مجردمان گفت:"آقا زن نگیر." و همه خندیدیم. حق داشتیم. خنده دارد. خیلی خنده دارد.

حال مرد و برادرش را گرفته بودم. رفتم توی ماشین نشستم. سعی کردم حالم خوب شود. رفتیم توی سوپرمارکت سر کوچه مان. سر به سر برادر مرد گذاشتم. شوخی کردیم. تهدید کردم که سوتی هایش را به مادرش گزارش می دهم. همدیگر را هل دادیم. با هم سر بستنی ها دعوا کردیم. همه چیز خوب شد. زندگی شیرین شد. به همین راحتی. دیدی جفتک لازم نداشت؟

من بسیار خسته ام. من نیاز دارم دو روز گریه کنم و هیچ کس به من دلداری ندهد.

چه برفی می آید.

 

 

/ 9 نظر / 2 بازدید
کتایون

حال خونین دلان

نرگس

دوستت دارم لي لي جون جونم

ترانه

لی لی جون از این به بعد همیشه جلو بشین.[لبخند]

دابز

لی لی من عاشق یه پسری شدم که 4 سال از من کوچیکتره.الان مادر اون و مادر من همه ازم متنفرن. قشنگ این جمله را بهم گفتن تو چشم.لی لی می گی چی کار دکنم؟

نرگس

دوست داشتم این جمله تو "من نیاز دارم دو روز گریه کنم و هیچ کس به من دلداری ندهد" منم..:(

گیسو

من این رو خوندم یک دفعه قلب‌م وایساد. اون‌جایی که گفته بودی قلب‌ت وایمیسته سال‌هاست... بعد توی سینه‌م یه درد بدی پیچید. بعد درد کشید حتی تا کمرم هم. داشتم به بچه شیر می‌دادم همون وقت...

نازنین

لی لی خوشگل من. بیا بوست کنم.

ساره

بیا با هم بریم همونجا کف خیابان همت و زار زار یا عر عر گریه کنیم من دلم یک بغل می خواهد که نه از من لبخند بخواهد نه احترام نه هیچ چیز دیگه من دلم میخواهد یکی بیاید در دلم را باز کند و داخلش را ببیند و ببندد و دستم را بگیرد بی هیچ حرفی و اغوشش را باز کند برای زار زارهایم .برای عر عرهایم

سيما

ای کاش می توانستم درکنارت باشم و شانه ام مأمني براي گريه هايت! حرفهايت را با تمام وجود مي بلعم!