من یک شلغم خوب هستم

یکی از افتخارات تاریخ ما نبرد فوتبال بین ایران و استرالیاست. راستش من چند دقیقه‌ی اولش را نشستم، بعد فکرکردم که هیجان فوتبال مرا خواهدکشت و می‌دانستم که امتحان‌فردا با حمله‌ی قلبی هم قابل برطرف‌شدن نیست. تصمیم گرفتم بروم و درس بخوانم. خوابگاه دانشجویی بودم و حین درس‌خواندن از داخل اتاقم صدای جیغ‌ و هیجان بچه‌ها را می‌شنیدم. بازی که تمام شد و کل محوطه‌ی خوابگاه را جیغ فراگرفت، مثل یک شلغم‌جنتلمن از اتاقم بیرون‌آمدم و بچه‌ها دورم را گرفتند و تندتند برایم توضیح‌دادند که چطور مردی به دروازه آویزان شده‌بود، که چطور خداداد گل زد، که چطور بعد از گل دوم خداداد دروازه‌بان جیگر استرالیایی(عین اصطلاحی که در خوابگاه به‌کار می‌بردند) جوری بهت‌زده نشسته بود، که آدم دلش می‌خواست برود با ماچی‌موچی، چیزی از دلش دربیاورد. درس‌خواندن برای امتحان فردا هم تمام شده‌بود. با وجودی‌که در هیجان لحظه به لحظه‌ی رسیدن به نتیجه‌ی خوش پیروزی شریک نبودم، آن‌ها شادی نتیجه‌شان را باسخاوت به من هدیه دادند.

دیشب در همان اول مناظره تصمیم‌گرفتم که رییس‌جمهور انتخابی من از کلمه‌ی "نن‌جون" استفاده نکند. از قبل هم تصمیم گرفته‌بودم که رییس‌جمهور من از "بگم، بگم" هم استفاده نکند. بنابراین کاری نداشتم. رفتم توی اتاق و کتاب خواندم،‌در حالی‌که صدای خواهرم را می‌شنیدم که گاه جیغ می‌کشید. تحمل فضای داغ هیجان‌های کاذب را نداشتم و لزومی هم برای تجربه‌ی آن نمی‌دیدم. می‌دانی؟ شلغم‌پخته را نمی‌شود در فریزر نگهداری کرد. قابل بازیافت نیست. برایش فقط یک راه‌حل متصور می‌شود: این‌که آن را بااحترام بخوری. ولی یک شلغم‌خام می‌تواند یک آینده‌ی دیگر هم داشته‌باشد: جوانه بزند و شاید اگر محیطش مناسب باشد، چند تا شلغم دیگر را به جامعه هدیه‌بدهد که بتوانی آن‌ها را با روش‌های مختلفی طبخ کنی. فقط یادت باشد، همیشه یکی از شلغم‌ها را خام نگه‌دار و هوایش را داشته باش، که بی‌شلغم نمانی.

/ 0 نظر / 2 بازدید