از سوی دیگر

دکمه ی مانتوم افتاده بود. دستم را گذاشته بودم روی جای خالی اش. دماغش را با دستمال گرفت. گفت:"این یک ماه را چطور بودی؟"

گفتم:"عصبانی."

- از چه؟

- از همه.

و فکر کردم کفش هام واکس ندارند و از جوراب نایلونی ای که پوشیدم متنفرم.

گفت:"فکر می کنی دیگران مسوول عصبانیت تو هستند؟ دیگران مسوول این هستند که تو عصبانی نباشی؟"

- آره. حداقل در این حد که مسوول هستند.

- تو داری احساسات درونی ات را فرافکنی می کنی. و همین طور، تو داری به دیگران اجازه می دهی که احساسات تو را کنترل کنند.

و با لبخند نگاهم کرد و پرونده ی مرا گذاشت روی کاغذهاش. با کنترل کولر را خاموش کرد. دستم روی دهانم مانده بود و قلبم می تپید. نگاهش می کردم. اولین فکر بی خود و بی جهت ام این بود که چرا نمی توانم باهاش شوخی کنم؟ وقت هایی که جدی هستم، حس می کنم که خنگ ام. توی شرکت همیشه خنگ ام، هروقت می خواهم خودم باشم، هزار نفر می آیند توی سرم و بر و بر به من نگاه می کنند. به من می گویند که زیاد نخندم، مخالفت نکنم، زیاد بروز ندهم که چه فکری می کنم، زیاد به روی خودم نیاورم که می فهمم چه اتفاقاتی دارد می افتد. هزارنفری با نگرانی پچ پچ می کنند که مگر ندیده ام که چه برداشت هایی می شود، مگر ندیده ام که چه بلایی بر سر آن هایی می آید که خوی انسانی دارند؟ استعداد من در تظاهر به نبودن است. سلام. من؟ من نیستم. هه! با خانم های همکار،  یک تست تخمی روانشناسی را پر کردیم. تست تخمی برای من نتیجه گرفته بود که دلم نازک است و بچه ام و به هنر و رنگ و شادی علاقه مندم و دوست دارم همیشه بخندم. خانم های همکار نگاهم کردند. گفتند خیر، نتیجه گیری اش برای من اشتباه است. گفتند من احساساتی نیستم، خیلی رسمی هستم، بعید است دلم برای کسی بتپد. از استعدادم در تظاهر حیرت کردم. چه کسی می داند من چه زود گریه می کنم و قبلن ها چه زنده بودم و چقدر رنگ خوب است؟ چرا بدانند؟ من پشت مقنعه و کلیپس کاغذ و کارت ویزیت و میز پنهان شده ام. چرا سنگر نگیرم؟ چرا نشان بدهم که من لی لی هستم؟ من ازشان می ترسم. خانم گزینش پرسیده بود:"چه کتابی می خوانی؟" بچه ها قبلن جواب درست را به من رسانده بودند:"کتاب؟ زیاد اهل مطالعه نیستم." خانم گزینش از زیر نقاب مقنعه اش، سرد نگاهم کرده بود:"روزنامه؟ مجله؟" گفتم:"راستش خودم نمی خرم. گاهی مادرم خانواده می خرد، می خوانم." سبیل داشت. نگاهش نفرت داشت. عصبانی بود. از وجود داشتن من عصبانی بود. گفت:"چه عطری استفاده می کنی؟" با لبخند پر از بلاهتی گفتم:"هیچی." تقریبن داد زد:"بوی عطرت همه جا را پر کرده خانم. چرا دروغ می گویی؟" من و من کردم:"من اصلن عطر ندارم." و قلبم می تپید که نکند بی احتیاطی کرده باشم و آن زیرها بوی عطر بدهم و او بیاید و دماغش را به یقه ام فرو کند و بو بکشد و بعد داد بزند:"نگفتم؟ ایناها، ایناها، بوی عطر می دهی خانم..."

به همین پیش پاافتادگی.

پوف ف.

چرا مشاور من همیشه سرما خورده است؟ یک لاخ از موهاش سفید بود. کفش هاش تمیز بود. موهاش فرفری از کنار روسری اش بیرون ریخته بود. گفت:"هوم؟" فکر کردم درست است، من بسیار عصبانی ام و فکر می کنم دیگران باید حال مرا خوب کنند. هربار که می آیم، له می شوم از بس که می دانم درست می گوید و از بس که سریع می فهمم که خودم خودم را نابود کرده ام. گفتم:" نمی دانم. حتمن. حتمن. لابد من دقت نکرده بودم. حتمن..."

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
مريم

لي لي جونم خيلي خوب مينويسي اون جلسه گزينشتو خيلي خوب توصيف كردي انگار منم پيشت بودم

نیلوفر

لی‌لی! شما فوق‌العاده‌ای. :*

shere

دکترت احتمالا نبی پور نیست؟