سیزده

 

لبخند زده بودم. لبخند من چیز کش آمده ی مهوعی است که در مواقعی که کار دیگر ندارم بکنم روی صورتم می چسبد، ول هم نمی کند. هی گفتند نمی روم توی حیاط برقصم؟ هی با حالت معذور گفتم این بچه سرش را گذاشته روی پای من و خوابش برده است. پایم هم خوابش برده، کلاه قرمزی هم می خواهم ببینم. رفتند بیرون، رقصیدند. سیزده به در است خیر سرمان. ثبات اخلاق ندارم. یک ساعت پیشش داشتم می خندیدم. بعد فکر کرده بودم خنده هام تمام شده اند، حالا دیگر بس است، می خوام بروم یک گوشه ای سرم را فرو کنم توی بالم و برای خودم هی بگویم:"قد...قد...". از وقتی دکتر رفته ام، افسردگی ام رسمی شده است، برای خودش آبرو اعتباری کسب کرده است، کسی زیاد پاپیچ من نمی شود که در همه ی فعالیت های اجتماعی شرکت فعال داشته باشم.

کسی پاپیچ من نمی شود که خوشحال و خوشبخت و بی عیب باشم.

سه تا بچه داشتم. توی یک حیاطی که مال خودم بود و رنگ خودم بود، می دویدند. می خندیدند. دعوا هم می کردند. خانه ام بزرگ بود. باغچه ام گل داشت. پنجره ها پرده های گل منگلی ساده ی هزارساله داشتند. بوی چای. چای دم کردن زیباست. بچه ی کوچکم کج و کوله و سنگین سنگین می دوید. با کـ.ون می خورد زمین. برمی گشت نگاهم می کرد که باید گریه کند یا نه. من یک زن ساده ی کامل بودم. به رویش می خندیدم. لبخند نمی شناختم. می خندید. بلند می شد. بچه های بزرگتر به بازی راهش نمی دادند، نمی فهمید. روی صندلی نشسته بودم. هزار کاموای رنگی توی سبدم بود. خودم را ریز ریز می بافتم لابلای رنگ ها، لابلای گل هایی که به هم پیوسته بودند و مثل هم نبودند. گل های قلاب بافی از لابلای صدای خنده و جیغ بچه هایم رفته بودند تا آخر حیاط خانه. بوی بچه هام را داشتند. در خانه باز بود. گل ها از کنار در پیچ خورده بودند، با نگرانی به کوچه نگاه کرده بودند. بعد به من نگاه کرده بودند. سر تکان داده بودم. نگرانی ندارد. گل ها زده بودند به کوچه، به راه. مردم از روی گل ها رد می شدند. اردک ها سرشان را فرو میکردند لابلای گل ها و دنبال غذا می گشتند. سگ ها روی گل ها چمباتمه می زدند. مردم می پرسیدند چی می بافم. می گفتم گل و هی می خندیدم، خنده یک امر بدیهی بود، کسی نمی پرسید برای چه می خندم. رنگ داشتم. خاکستری نبودم. کسی مرا با کارت ساعت نمی سنجید. کسی مرا به اسمی صدا نمی زد که نیستم. کسی دست و پایم را قفل نمی زد به تابوت. کسی ازم نمی پرسید برای چه فکر می کنم که این خوب است، آن خوب نیست. من با تمامی اشتباهاتم رسمیت داشتم. به کسی نیاز نداشتم که کمکم کند، که غلط هام را بگیرد. مغزم راه خودش را می رفت. مجبور نبودم با طناب ببندمش، دنبال خودم بکشمش. گل هایم رفته بودیند تا آخرها، تا افق.

بچه روی پای من چشمانش را باز کرد. بلند شد نشست. ناله کرد:"وای تمرینای ریاضیم موندن. فردا هم باید بریم مدرسه. اه." گفتم:"ولش کن بابا. دوست نداری ننویس، چی می شه مگه؟"

و به تلویزیون نگاه کردیم. کلاه قرمزی داشت خداحافظی می کرد. گویا فامیل دور خانواده دار شده بود. اسم زنش دوره بود. خداحافظی کردند. رفتند.

گریه ندارد که.

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
گیس طلا

خیلی وقته می خونمت و عجیب غمگین می شم. امشب تصمیم گرفتم یه مدت برای خودم تعین کنم و دیگه نخونمت تا اون وقت من مطمئنم که " اون وقت" که برسه می یام و از خوندن اونچه که نوشتی خواهی نوشت شاد می شوم

مريم

نوشته هاتو خيلي دوست دارم .تو لذت ميبري از غمگين بودن؟ حس مي كنم يه لذتي هم توي اين غمين بودنت هست

عطش شکن

پیچ و خم زیبای قلمت رو دوست دارم لیلی

گیشار

این پست به دلم نشست. از گودر خوندمش، دیدم حتما باید بگم دلنشین بود. از این آرزوهایهمیشگی به درد نمی خوره، دوست دارم بگم خوب باش. حتما یه روزی یه سالی میاد که هیچ وقت دوست نداری این نوشته ها رو بخونی چون این حس خیلی لعنتیه ..