بهشت ممنوع

امروز خوبم یا نیستم را نمی‌دانم. فقط می‌دانم که برخی‌مواقع رویاها قسمت‌هایی از بهشت هستند مربوط به دورانی که در آن زندگی می‌کردم. رویاهایی هستند که واقعیت شده‌اند و وقت یادآوری‌شان دلم غنچ می‌زند. رویاهایی هم هستند که زمان زیادی ازشان گذشته‌است و برآورده نشده‌اند، آن‌قدر که ناامید شده‌ام و آن‌ها را به انبار خاک‌گرفته‌ی گناهان‌شیرین رانده‌ام. وقت‌هایی هست که به‌خود آمده‌ام و دیده‌ام که مست رویایی هستم که اجازه‌ی پرداختن به آن را نداشته‌ام، لابد. نفس‌عمیقی می‌کشم، گردوخاک عاشقی را از روی شانه‌هام می‌تکانم، موهام را مرتب می‌کنم، کراواتم را محکم می‌کنم و به زندگی واقعی واقع در چارچوبم می‌پردازم و به روی‌خودم نمی‌آورم که زمانی یکی بود و یکی نبود ولی همیشه لی‌لیی بود که...  نه! به روی خودم نمی‌آورم. مثل گنجشکی که یک عنکبوت را میان تارهای زیبایش کشته‌است،مثل پروانه‌ای که شهد یک گل را مکیده است، مثل درنده‌ای که خون شکار از دهانش می‌چکد، مثل سربازی که چاقو را باترس در شکم دشمن هم‌سن‌وسالش فرو کرده‌است و بعد جنازه را بغل کرده و گریه می‌کند. مثل من. مثل تو. مثل همه‌ی آن‌هایی که گناه کردند و به روی خود نیاوردند و زنده ماندند و هیچ هم نشد. هیچ.  می ‌دانی؟ دقیقن همین است. هیچ نشد. همانی که بودند ماندند.

/ 1 نظر / 2 بازدید
یک شاخه در سیاهی جنگل

قشنگ نوشتی.مثل همیشه.