طاقچه ی عادت فحش نیست.

همین طور که نشسته بودیم و مشغول زندگی مان بودیم آژیر می کشیدند. زندگی آن وقت ها شکل ثابت و مشخص و پیش بینی شده ی خود را داشت. زن ها وظیفه شان اتو کشیدن و آشپزی و غرزدن و جیغ کشیدن به وقت به هم ریختن خانه و مراقبت از پدر و مادر و سرکار رفتن و تمرین کردن این که چطور روسری سرشان بگذارند که یک نخ موهاشان هم پیدا نباشد و صحبت درباره کتاب هایی که در عهدباستان مطالعه کرده بودند و ک.ون بچه شوری بود. مردها وظایف شان به گستردگی زن ها نبود، ولی همان یکی دوتا وظیفه، کمر همه شان را خم کرده بود و هرچه جمع و تفریق می کردند، حساب و کتاب جور نمی شد که نمی شد و از حل مشکلات خانه ی دووجبی شان که در می ماندند، وظیفه ی تفسیر اخبار روز و دنیا و اختراع تاکتیک های جدید و عجیب جنگ را انجام می دادند. تنها اتفاق عجیب همان آژیر قرمز بود که فرود می آمد و باید "محل کار خود را ترک(کرده) و به پناهگاه" می رفتیم. همه محل کار خودمان را ترک می کردیم و به اتاق وسطی می رفتیم و کز می کردیم. وضعیت قرمز یعنی منتظر صدا بمان. خانه می لرزید. مامان می گفت:"این یکی نزدیک بود."و بچه های کوچک ترش را در بغل می گرفت.

مادربزرگ ها زیارت می رفتند. دعا می خواندند. به فقرا کمک می کردند. چادر سرشان بود. فکر می کردند اگر ساقه ی چای در سطح استکان چای شناور باشد، مهمان می آید. ساقه را ورانداز می کردند:" قدبلند هم هست. خسروست؟ یا هاشم؟"

همه سرجای شان بودند. خسرو که در می زد، مادربزرگ قابلمه ی پلو را از روی گاز برمی داشت و می گذاشت توی آب سرد، با لبخند:"نگفتم؟" و دستگیره را به دیوار آویزان می کرد. دستگیره، دو دایره بود که با بندی به هم وصل شده بود. احتمالن قرن ها بود که چنین شکلی داشت. جای دستگیره همیشه همان جا بود.

می دانی؟ولی ما بچه های آژیر قرمز از اول اول زندگی کردیم. هیچ پیش بینی ای وجود نداشت. پاهامان به زمینی که بر آن ایستادیم شک داشتند. به کوه ها پوزخند می زدیم. آسمان پرستاره می توانست بمب داشته باشد. هی زمزمه می کردیم:"من این جا از نوازش نیز چون آزار ترسانم...". کف دست هامان طالع امروز را نشان می داد، نه بیشتر.

و هی بی نظمی.

و هی بی تعهدی.

و هی مومن نبودن به زندگی.

راستش لی لی، آژیر قرمز سال هاست که تمام شده است، دیگر عذر موجهی نیست.

/ 3 نظر / 2 بازدید
بهزاد

ما هم که بچه های بعد از اون آْژیرهاییم تو همین وضعیتیم. "عجیب در جهان سوم مرگ به تو نزدیک است . توی جاده های میان شهر، درون شهر ، بر فراز شهر در جاده های هوایی ، در خیابان های شهر به ضرب گلوله ... مرگ همین همسایه ی بغلی است که صبحی خواب آلود نگاه ش نکردی در آسانسور که یک بار هم در دانشگاه ما آسانسور افتاد و دوپای هم قطارمان قطع شد ولی آب از آب تکان نخورد ... آب های جهان سوم به این راحتی ها تکان نمی خورد " پ.ن: متن داخل گیومه عیناَ جمله از یکی از دوستانم به نام شاهین است.

نازنین

عالی...

Roshanak

I loved your post and identified with so much of what you are saying. I remember all of that. You said it in the best way that could be said.